Utskottet för avel och hälsa - RUS

Läs mer om RUS verksamhet på denna sida.


Mentalbeskrivningar på UBK

Efter ett långt uppehåll är vår MH-bana nu åter godkänd och i bruk!

Aktuella datum för MH finns att hitta på sbktavling.se


MH-figuranter

På UBK finns flera utbildade och aktiva figuranter. Här nedan finns kontaktuppgifter till var och en.

Charlotte Gavestam, Uppsala/Östhammar


Agneta Fredriksson, Uppsala. MH-figurant (både A och B).

Susanna Engström, Uppsala. MH-figurant (både A och B).