Om klubben

Valberedningens förslag

Uppsala 2 november 2022

Information från valberedningen för Uppsala brukshundklubb

Här nedan presenteras valberedningens första förslag på styrelse för Uppsala brukshundklubb 2023. Enligt stadgarna finns nu möjlighet för medlemmar att nominera ytterligare förslag till personer till styrelsen. Dessa nomineringar ska mailas till nuvarande styrelse (ordforande@uppsalabrukshundklubb.se) senast den 15 december. Nomineringen ska innehålla namn på den som nomineras, vilken position i styrelsen som är aktuell för nomineringen samt en kort motivering. Den som nomineras ska också vara tillfrågad och ha tackat ja till att bli nominerad. Efter den 15 december är nomineringen avslutad. Det innebär att på årsmötet i februari kan endast personer som står på valberedningens förslag eller som är nominerade bli aktuella för att väljas in till styrelsen. Styrelsen kommer efter den 15 december att delge valberedningen eventuella inkomna nomineringar och valberedningen kan därefter justera sitt förslag, om skäl för det finns. Ett eventuellt justerat förslag från valberedningen ska sedan finnas tillgängligt tillsammans med övriga årsmöteshandlingar minst 7 dagar före årsmötet.

För att komma i kontakt med valberedningen: Marielarsson_1@hotmail.com

Med vänlig hälsning

Valberedningen

Maria Fondelius, Malin Hagberg, Marie Larsson (sammankallande)


Valberedningens förslag 2023

Styrelse Ordförande: Nyval 1 år Tina Tötteman

Vice ordf. Mikaela Eldh har 1 år kvar

Sekreterare Nyval 2 år Annika Eleryd

Kassör - Margareta Wiksell har 1 år kvar

Ledamot - Eva Molin har 1 år kvar

Ledamot - Nyval 2 år Helena Norgren

Ledamot - Fyllnadsval 1 år Jessica Hägg

Suppleant Linn Persson omval 2 år

Suppleant Birgitta Mikaelsson fyllnadsval 1 år

Suppleant NYVAL 2 år Linnéa von Wachenfeldt


Revisorer

Ordinarie Thomas Lundin omval 1 år

Linda Holst nyval 1 år

Suppleant Birgitta Andén omval 1 år


Suppleant ordning:

1. Linnéa von Wachenfeldt

2. Birgitta Mikaelsson

3. Linn Persson

UBKs organisation

Styrelsen 2022


Ordförande Jonas Åfeldt

Vice ordförande Mikaela Eldh

Kassör Margareta Wiksell

Sekreterare Elisabeth Kaatari Lindblom

Ledamot Tina Tötterman

Ledamot Jenny Blomqvist

Ledamot Eva Molin


Suppleant Ellen Ronsten

Suppleant Linn Persson

Suppleant Bodil OlssonRevisorer 2022

Revisor Thomas Lundin

Revisor Elisabeth Sterner Martos

Revisorssuppleant Birgitta Andén


Valberedning 2022

Sammankallande Marie Larsson

Maria Fondelius

Malin Hagberg Gustafsson

Utskotten

Förutom styrelsen består UBKs organisation av olika utskott. Utskotten har ett ansvarsområde och respektive utskott har även en kontaktperson. Under "Kontakta oss" finns mailadresser till respektive utskott.

HUS - utskottet för hundägarutbildning

kontaktperson: Malin Johansson

TÄS - utskottet för tävling och prov

här finns en kontaktperson för varje tävlingsgren. Kontakt sker genom den gemensamma mailadressen.

Samhällsnytta - utskottet för samhällsnyttiga hundar

kontaktperson: Monica Hermansson samt Katarina Cvek-Hopkins

RUS - utskottet för avel och hälsa

kontaktperson: Kjell Tapper

ORG - utskottet för organisation

kontaktperson: ordförande Jonas Åfeldt

Presentation av styrelsen

Ordförande Jonas Åfeldt

Idag har jag rollen som ordförande för UBK. Jag brinner för utbildningsfrågor, är instruktör, aktiv inom IGP-sporten. Har idag en Belgisk Vallhund - Malinois, vilket vi också föder upp, och en schäfer.


Vice ordförande Mikaela Eldh

Jag har två jaktlabradorer som jag tränar och tävlar med i bruksspår, lydnad och jakt. Under jaktsäsongen är vi också ute på praktiska jakter och eftersök tillsammans. I styrelsen för UBK har jag suttit sedan 2017 och är från och med 2019 vald till vice ordförande. Det känns hedrande att ha kvar detta uppdrag som är mycket lärorikt!

Jag är djursjukskötare till yrket och jobbar dagligen med framförallt anestesi av våra fyrbenta vänner.

Kassör Margareta Wiksell


Sekreterare Elisabeth Kaatari Lindblom

Jag har två hundar, en pumi som jag tränar rallylydnad med och en lapsk vallhund som jag tränar i bruksspår och viltspår. Med den lapska tränar vi även drag, både med cykel och skidor. Från våren och fram till hösten ger vi oss ut på vandring och bor i tält så ofta det går. När jag inte tränar hundar arbetar jag som lärare i svenska och de samhällsvetenskapliga ämnena på högstadiet.

Ledamot Jenny Blomqvist

Jag har två jaktlabradorer och är aktiv främst inom spår och sök i brukset, men det blir även lite jakt och lydnad. Inom klubben är jag tävlingssekreterare i bruks och lydnad och är, tillsammans med Elin Spangenberg, ansvarig för brukstävlingarna på klubben.

Ledamot Tina Tötterman

Jag har två labradorer och en liten blandras. Vi har provat på mycket inom hundsport, jag tycker om att gå kurs. Just nu går jag räddningshundutbildning med en av labradorerna och vi hoppas bli certifierade och få jobba i skarpt läge i framtiden.Andra framtidsplaner är att tävla i brukssök och IPO-r. Jag löptränar gärna med hundarna i alla väder. När jag inte tränar hund jobbar jag på Hjälpmedelscentralen med kommunikationshjälpmedel.


Ledamot Eva Molin

Under 2022 koordinerar jag klubbens medlemsmöten och min hjärtefråga i ideellt arbete är hur så många som möjligt ska känna sig välkomna och delaktiga. Tränings- och tävlingsmässigt är det brukset som ligger mig närmst om hjärtat så tillsammans med min jaktlabrador Kezo tränar och tävlar jag sök, spår och lydnad. Funktionärsmässigt engagerar jag mig framförallt som tävlingsledare i bruks. Till yrket är jag laboratoriechef.

Suppleant Linn Persson

Jag har två mellanpudlar som jag tränar och tävlar med i framförallt agility och lydnad. På fritiden gillar vi att gå långpromenader i skog och mark och andra utomhusaktiviteter. Uppväxt och tävlat med sheltie sen tidig tonår och har även haft en australian shepherd som tävlades med i agility.

Jag är tävlingssekreterare i rallylydnad samt agilityinstruktör A1. Till vardags jobbar jag som leg. djursjukskötare främst med anestesi.

Suppleant Bodil Olsson

Bodil heter jag och är suppleant. Privat är jag socionom. Har 2 kelpies, Cayenne 7 år och Cola snart 2 år. Vi tränar och tävlar bruks, sök och spår, lydnad och nosework samt tränar specialsök.

Klubbstugan

Har du frågor som rör våra lås på klubben, hör av dig till Elisabeth Gräslund Berg.

Gillestugan

Koden till Gillestugan är 134679. Följ instruktionerna som sitter på lappen på dörren. Denna kod är för alla klubbens medlemmar så att man kan få tillgång till inomhuslokal för att fika mm samt tillgång till det träningsmaterial som finns där inne.

Toaletten med ingång utifrån

Koden till toaletten är *134679*. Denna kod är för alla klubbens medlemmar så att man kan få tillgång till toalett när man är på klubben.

Storstugan

Koden till storstugan delas ut till personer som är aktiva funktionärer på klubben, detta innefattar bland annat funktionärer, instruktörer, styrelsemedlemmar, utskottsaktiva och personer som på annat sätt är aktiva/ansvariga inom klubben och behöver komma in i storstugan.


Köket

Vid behov av att fylla på i köket inför tävling eller annat evenemang, kontakta Jenny Blomqvist via mail eller på messenger.

Uthyrning

UBK:s lokaler och planer hyrs ut till hundaktiviteter som inte konkurrerar med klubbens egen verksamhet. Konkurrerande verksamhet är t ex en annan klubb eller ett företag som hyr in sig för att hålla kurser eller betalda träningar. Rasklubbar räknas inte som konkurrerande verksamhet. Undantag är Villaföreningen som inte är en hundaktivitet men som av lång tradition hyr av oss någon gång om året. Upplandsdistriktet och SBK centralt lånar klubben utan kostnad.

Vid all form av uthyrning ska hänsyn tas till klubbens egen verksamhet, denna har alltid företräde. Hänsyn ska också tas på det sättet att vi inte, förutom i undantagsfall, beviljar uthyrning av den sista lediga planen under vardagskvällar, då det i möjligaste mån ska finnas minst en obokad plan som medlemmar kan träna på.

Vill man ta in en instruktör privat och eller om man vill arrangera en privat kurs där ersättningen/kursavgiften inte tillfaller UBK så tas en hyra ut enligt nedan. Detta gäller vid enstaka tillfällen. Vid återkommande tillfällen bör det lösas så att aktiviteten kan hållas i klubbens regi.

Priser

Storstugan, gillestugan eller en plan 50 kr/h för medlemmar och 100 kr/h för icke medlemmar. Kontakta: uthyrning@uppsalabrukshundklubb.se

Agilityplanen 100 kr/h för medlemmar och 200 kr/h för icke medlemmar. Kontakta: uppsalabrukshundklubb.agility@gmail.com

SBKs värdegrund och kärnvärden

Finns att läsa på SBKs hemsida, läs mer här.

Klubbkläder

Om du är intresserad av funktionskläder med klubbens logga kan du enkelt beställa det via denna sida.

Våra trivselregler

Uppsala BK är en idéell förening och det är vi medlemmar som skapar klubben. För att vi alla ska få en trevlig tid på och runt klubben finns det några grundregler vi bör förhålla oss till.

Våra träningsplaner

 • Planerna är till för alla medlemmar i Uppsala brukshundklubb.

 • Det är inte tillåtet att rasta sin hund på planerna. Om olyckan är framme, se till att plocka upp och släng påsen i soptunnan. Hunden ska vara kopplad om den inte är i träning.

 • Visa hänsyn till varandra och varandras träning. Tänk på att det kan förekomma skotträning vissa dagar. Titta i kalendern om det är inplanerat träning eller tävling med skott (bruksprov eller mentalprov).

 • Kurser har företräde framför privat träning och träningsgrupper

 • Tänk på att komma till kurs med en välrastad hund. Både du och din hund får ut mer av kursen.

 • Löptikar är välkomna, men ha tikskydd på inne i stugan. Tänk på att Din tik kan ha svårt att träna under höglöpet.

 • Kom ihåg: Ju fler vi är på planerna desto roligare är det!

Stugan

 • Din hund är naturligtvis välkommen i vår klubbstuga. Tänk på att torka tassar och mage om den är smutsig och ha gärna en filt som hunden kan ligga på.

 • Ta gärna en fika, men glöm inte att betala.

 • Om du fikar, plocka undan, ställ in i diskmaskinen eller diska för hand.

 • Torka av borden och ställ upp stolarna, tänk på att lämna stuga i det skick du vill finna den.

 • Om det är smutsigt ute, tänk på att torka av skor.

 • Rökning är inte tillåten i stugan.

Omgivningarna och parkeringen

 • Plocka alltid upp hundbajs, även under rastning. Släng påsarna i en tunna.

 • Kör sakta! Gäller både på vägen till och på parkeringen.

 • Inga lösa hundar på parkeringen. Släpp inte fram din hund till en annan hund, eller person, utan att först frågat om det är ok.

 • Jaktlagen gäller på även under rastning, d v s det är inte tillåtet att ha hund lös som driver eller förföljer vilt. (Se jaktlagen 6§).